Sociale wetenschappen en menswetenschappen

Met haar inzet voor sociale en menswetenschappen streeft Unesco ernaar onderling begrip en duurzame vrede te bevorderen in een rechtvaardige samenleving. Unesco zet zich onder meer in voor interculturele dialoog, sociale transformatie, democratie en mondiaal burgerschap.

Inclusieve en Duurzame Steden (Steden Tegen Racisme)

De Internationale Coalitie van Inclusieve en Duurzame Steden van Unesco (vroeger bekend als de Internationale Coalitie van Steden tegen racisme) brengt steden bijeen die van elkaar willen leren hoe ze met hun beleid racisme, discriminatie, xenofobie en uitsluiting kunnen bestrijden.

Verschillende regionale coalities, zoals de Europese coalitie, groeperen zich onder deze internationale koepel. Dit laat toe om in te spelen op de specifieke behoeften en prioriteiten van elke regio.

In België maken dertien steden deel uit van de Europese Coalitie van Steden tegen Racisme:

  • Anderlecht
  • Charleroi
  • Dour
  • Elsene
  • Gent
  • Hensies
  • Hoei
  • Honnelles
  • Liège
  • Oostende
  • Quiéverain
  • Sint-Niklaas
  • Turnhout