Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage

Internationale conferentie over de mogelijkheden van immaterieel cultureel erfgoed om het debat rond erfgoed en identiteit te stimuleren.

15 februari 2018 | 16 februari 2018

Utrecht

Op 15 en 16 februari 2018 vindt in Utrecht een internationale conferentie plaats onder de noemer Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage.

De veranderende bevolkingssamenstelling van de grote West-Europese steden stelt lokale besturen voor grote uitdagingen. Tijdens de conferentie wordt besproken in hoeverre immaterieel erfgoed handvatten kan bieden voor een vruchtbare discussie over erfgoed en identiteit in het tijdperk van superdiversiteit.

Een organisatie van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, in samenwerking met tapis plein, Universiteit Utrecht, FARO, de Nationale Unesco Commissie van Duitsland, de leerstoel Kritische Erfgoedstudies aan de VUB, en de Nationale Unesco Commissies van België en Nederland in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Praktisch

Internationale conferentie Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage
Ulu Moskee, Moskeeplein, Utrecht (Nederland)
15-16 februari 2018

Deelname is gratis maar deelnemers moeten wel zelf instaan voor de kosten van hun verplaatsing en verblijf.