Unesco UNITWIN Conferentie

Internationale conferentie over de wisselwerking tussen erfgoed en toerisme.

8 april 2019 | 12 april 2019

Leuven

Erfgoed en toerisme vormen een winnend team op voorwaarde dat ze goed beheerd worden. Bezoekers kunnen op verschillende manieren bijdragen tot de bewaring van erfgoed. Het erfgoed zelf, vergroot de aantrekkingskracht van een plek en voedt de lokale economie en identiteit, hetgeen de bewaring ervan rechtvaardigt.

Tijdens een internationale conferentie komen verschillende aspecten aan bod van de wisselwerking tussen erfgoed en toerisme. Zoals de economische waarde van erfgoed voor toerisme, hoe toerisme kan bijdragen aan de conservatie van erfgoed, duurzaam toerisme, erfgoedlabels, praktijkvoorbeelden van goed beheer van toeristische erfgoedsites, enz.

De conferentie kadert in het UNITWIN/UNESCO Chairs Programme. Dat bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking rond belangrijke Unesco-thema’s zoals onderwijs, cultuur en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgestart in 1992 en bestaat uit een wereldwijd netwerk van Unesco Leerstoelen (‘UNESCO Chairs’) en netwerken van universiteiten (‘UNITWIN Networks’). Het programma wisselt kennis uit en stimuleert onderzoek in de voor Unesco relevante werkvelden.

Praktisch

Unesco UNITWIN Conference
8-12 april 2019

KU Leuven
Maria-Theresia College
Sint-Michielsstraat 6
3000 Leuven