ILUCIDARE: avondevenement en netwerkmoment

Start van een driejarig project gewijd aan door cultureel erfgoed geleide innovatie en diplomatie.

6 februari 2019

Leuven

Avondevenement om de start te vieren van ILUCIDARE, een grootschalig project gewijd aan door cultureel erfgoed geleide innovatie en diplomatie. Aansluitend is er een netwerkreceptie.

ILUCIDARE = International network for leveraging successful cultural heritage innovations and diplomacy, capacity building and awareness raising.

ILUCIDARE is een driejarig project dat wordt ondersteund door het Horizon 2020-kaderprogramma van de Europese Unie om door cultureel erfgoed geleide innovatie en diplomatie te promoten en te benutten dankzij een internationale gemeenschap van mensen uit Europa en daarbuiten.

Het project zal de uitwisseling van praktijkvoorbeelden, kennisoverdracht, ontwikkeling van vaardigheden en kruisbestuiving mogelijk maken binnen zijn wereldwijde netwerk door middel van:

  • 4 speciale ILUCIDARE Europa Nostra-awards
  • 3 internationale evenementen voor creatief ondernemerschap
  • online training (MOOC), academische trainingen en on-site capaciteitsgebouwen op 12 locaties in Europa, Zuidoost-Europa, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika.

Het zwaartepunt van het avondevenement is een paneldiscussie over de vraag: 'Hoe kan cultureel erfgoed innovatie stimuleren en diplomatie ondersteunen?'

De panelleden zullen bespreken wat cultureel erfgoed kan bijdragen aan onderzoek en innovatie, hoe innovatieve EU-initiatieven open te stellen voor de wereld - met name waar erfgoed in gevaar is - en hoe een betere samenwerking tot stand kan worden gebracht tussen agentschappen van de EU en de VN, belanghebbenden en experts.

Klik hier om het volledige programma van het avondevenement te bekijken.

Praktisch

Avondevenement ILUCIDARE
6 februari 2019
18u-19u30, gevolgd door netwerkreceptie

Naamsestraat 22
3000 Leuven

Registreren vóór 4 februari 2019 via de volgende link: RSVP.