Dag van debatten, sprekers, films en tentoonstellingen over de uitdagingen voor de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

3 mei 2018

Brussel

Difference Day vindt plaats in BOZAR in Brussel. Dit evenement wordt georganiseerd ter gelegenheid van de Werelddag van de Persvrijheid.

Difference Day is een dag van debatten, sprekers, films en tentoonstellingen over de uitdagingen voor de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. De Vlaamse Unesco Commissie ondersteunt dit belangrijke evenement financieel. Samen met haar zustercommissie, de Commission belge francophone et germanophone, verleent zij het patroonschap aan Difference Day, die eveneens de erkenning geniet van Unesco bij monde van Directeur-generaal mevrouw Audrey Azoulay.

Praktisch

Difference Day
3 mei 2018
BOZAR, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel