Contactdag België en het Unesco Global Geoparks Programma.

Informatieuitwisseling en bespreking van de situatie in België. Voor iedereen geïnteresseerd in geo-erfgoed.

13 december 2018

Brussel

Naar aanleiding van de recente toekenning van een eerste Unesco Global Geopark in België – namelijk Famenne-Ardenne voor de periode 2018-2021 – en opkomende initiatieven in België organisereert de Vlaamse Unesco Commissie een contactdag over Unesco Global Geoparks. Deze gaat door op 13 december 2018 in het Paleis der Academiën in Brussel en is bedoeld voor geïnteresseerden of betrokken professionals uit geheel België. Het wordt een unieke gelegenheid om met alle betrokkenen bij te praten over de meest recente ontwikkelingen.

Het programma telt vier sessies met een focus op procesmatige en organisatorische aspecten van het concept ‘Unesco Global Geopark’:

  • Sessie 1: concept, en de realisatie van het Famenne-Ardenne Unesco Global Geopark
  • Sessie 2: belanghebbenden en doelgroepen bij een Geopark
  • Sessie 3: lopende initiatieven in België, organisatorische aspecten
  • Sessie 4: panelgesprek over kennisdeling en organisatie, plannen voor de toekomst

Bevestigde sprekers zijn onder meer: Dr. Katrien Heirman (Unesco), Dhr. Alain Petit (directeur Famenne-Ardenne), Dr. Sophie Verheyden (BELSPO), Prof. Dr. Jan Van der Borg (KULeuven), Dr. Marike Bontenbal (secretaris van het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks), Dr. Marie-Luise Frey (Welterbe Grube Messel) en Dr. Michiel Dusar (gewezen directeur Belgische Geologische Dienst).

Presentaties en discussie kunnen in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Deze contactdag is een initiatief van de Vlaamse Unesco Commissie, ondersteund door de Belgische Frans- en Duitstalige Unesco Commissie.

Praktisch

Contactdag over Unesco Global Geoparks

13 december 2018
Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel

Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt.
Inschrijven is verplicht en kan tot 16 november.

  • Klik hier om in te schrijven.