Wegwijs in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

2018

Het Vlaams netwerk van met Unesco geassocieerde scholen (ASPnet) stelt een poster voor die scholen helpt om aan de slag te gaan met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Onderwijs

De Verenigde Naties legden in 2015 de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) in hun “Agenda 2030” vast. Die doelstellingen vormen het richtsnoer voor de inspanningen van deze internationale organisatie om tegen 2030 het leven van alle mensen wereldwijd te verbeteren. “Nu we deze gemeenschappelijke reis aanvatten, verbinden we ons ertoe om niemand achter te laten,” zo staat te lezen in de Verklaring.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen bestrijken een breed spectrum van actiedomeinen, die onderling met elkaar verbonden zijn. Het is echter niet vanzelfsprekend om deze ambitieuze agenda te realiseren, ook al lijken de doelstellingen voor de hand te liggen, onder meer in de behandeling van onderwerpen die eraan gerelateerd zijn in het maatschappelijk debat en in de media.

Door de toegenomen aandacht in het onderwijs voor onder andere wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling vormen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een uitstekend vertrekpunt voor het uitwerken van vernieuwende interdisciplinaire projecten. Om geïnteresseerden op weg te helpen is binnen het Vlaams Unesco ASPnet een inspirerende poster ontwikkeld.

Metrokaart

De poster is opgevat als een metrokaart. Elk Duurzaam Ontwikkelingsdoelstelling is een metrolijn. De stations bestaan uit verschillende onderwerpen waarop de doelstelling betrekking heeft. Zoals in elk metronet bundelen bepaalde stations meerdere lijnen. Op die manier wordt de verwevenheid van de verschillende doelstellingen duidelijk. Het geheel illustreert de complexiteit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, maar biedt tegelijk een houvast en inspiratie om ermee aan de slag te gaan in de klas.

Met deze poster beschikken scholen van het Unesco ASPnet over een nuttig instrument om leerprojecten op te zetten rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Uiteraard kunnen ook andere scholen daar gebruik van maken. Zo sluit dit initiatief aan bij de ambitie van het ASPnet om kwaliteitsvol onderwijs te bevorderen door vernieuwende projecten en methoden te laten doorstromen naar scholen buiten het netwerk.

De poster is een realisatie van Rembert Jonckheere. Hij studeerde aan UC Leuven-Limburg en werkt als leerkracht in GO! Atheneum Koekelberg. Beide scholen behoren tot het Vlaams Unesco ASPnet. Rembert maakt ook deel uit van de stuurgroep die in de schoot van de Vlaamse Unesco Commissie is opgericht om het netwerk dynamisch te maken en te ondersteunen in zijn acties.

Op 18 maart 2018 heeft een ASPnet-meeting plaats in Leuven. Tijdens die bijeenkomst wordt een afdruk van de poster uitgedeeld aan de deelnemende scholen.