Wedstrijd lespakket over werelderfgoed gewonnen door Thomas More studenten

2018

De Vlaamse Unesco Commissie bekroont twee lespakketten.

Onderwijs Cultuur

De Vlaamse Unesco Commissie lanceerde het afgelopen schooljaar een wedstrijd voor studenten in de lerarenopleiding. De groep die het beste lespakket over werelderfgoed maakte, kreeg een mooie reischeque als prijs.

Op die manier wil de Commissie toekomstige leerkrachten aanmoedigen om meer aandacht te hebben voor thema’s waarrond Unesco werkt. Uiteindelijk werden er een tiental lespakketten voor het lager en middelbaar onderwijs ingezonden en voorgelegd aan Vlaamse en Nederlandse juryleden.

Laureaten

Die jury koos uiteindelijk twee laureaten, beiden studentengroepen van de Thomas More hogeschool:

  • Het lespakket dat werelderfgoed verbindt met het brede thema ‘bruggen en rivieren’ werd geloofd om de brede aanpak over verschillende vakken heen.
  • Het tweede gelauwerde lespakket gaat over het werelderfgoed in Lier: het belfort en het begijnhof. Het is sterk gericht op een stevige inbreng en betrokkenheid van de leerlingen.

Nieuwe wedstrijd

Gezien de positieve ervaring, zal de wedstrijd ook in het academiejaar 2018-2019 worden gehouden. Er is daarbij gekozen voor het thema ‘oceanen’ waarrond Unesco zeer actief is. Het is een onderwerp waarover in Vlaanderen veel expertise is opgebouwd, met onder andere het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in Oostende.

Als jij ook interesse hebt als docent of student om deel te nemen, dan horen we dat graag.