Vlaamse Unesco Commissie stelt memorandum voor

2019

Vijf speerpunten om de band tussen Vlaanderen en Unesco te versterken.

Natuurwetenschappen Onderwijs Cultuur Algemeen

In de aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 verspreidt de Vlaamse Unesco Commissie een memorandum met vijf voorstellen om de betrokkenheid tussen Vlaanderen en Unesco te versterken.

De Vlaamse Unesco Commissie vraagt de volgende Vlaamse Regering aandacht voor:

  1. Ondersteuning voor de verdere uitbreiding en verdieping van het succesvolle ASPnet met Unesco-scholen in Vlaanderen en Brussel.
  2. De oprichting van een Unesco-centrum voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen.
  3. Het behoud van Vlaamse trustfondsen voor Unesco om sterke projecten uit te voeren en om te blijven wegen in de relatie met Unesco.
  4. Een succesvol Belgisch lidmaatschap van het Werelderfgoed-comité.
  5. Een versterking van de Vlaamse Unesco Commissie om de betrokkenheid bij Unesco te vergroten.

Het adviseren van de Vlaamse Regering is een van de kerntaken van de Vlaamse Unesco Commissie. Daarnaast heeft de Commissie als taak de band te bevorderen tussen Unesco en de Vlaamse Gemeenschap in de brede zin, door overheden, het middenveld en allerhande instellingen in Vlaanderen bij Unesco te betrekken.