Unesco zoekt kandidaturen voor Memory of the World Register

2017

Oproep om Vlaams documentair erfgoed van wereldbelang voor te dragen voor inschrijving op het internationale register van Unesco.

Communicatie en Informatie

Tegen eind april 2018 worden kandidaturen van documentair erfgoed verwacht bij Unesco, die in 2019 eventueel opgenomen kunnen worden in het Memory of the World Register. Om dit vanuit België/Vlaanderen degelijk aan te pakken, is er een voorbereidende procedure uitgewerkt. Organisaties uit Vlaanderen die een kandidatuur overwegen, kunnen dit kenbaar maken voor 30 oktober 2017 aan het Memory of the World Comité in Vlaanderen, waarna een begeleidingstraject kan starten.

Wat is het Memory of the World (MoW) Programma?

Het MoW-programma van Unesco stimuleert het behoud en de ontsluiting van het documentair erfgoed. De term 'documentair erfgoed' heeft hier zowel betrekking op betekenisdragende artefacten in alle materiële vormen (teksten, gravures, beelden, tekeningen, foto's, audio, video, enz.) als in digitale bronnen (zowel 'digital born' als gedigitaliseerd).

Het Memory of the World-programma heeft drie hoofddoelstellingen:

  • het behoud van het documentair erfgoed in de wereld stimuleren, waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan de meest geschikte methoden en technieken;
  • de universele toegang tot documentair erfgoed ondersteunen;
  • wereldwijd het bewustzijn vergroten van het bestaan en het belang van documentair erfgoed

Het internationale Memory of the World Register van Unesco is het meest zichtbare element van het programma. De ingeschreven items en collecties zijn van alle tijden en culturen en van verschillende dragers en inhoud. Elk item of elke collectie wordt geacht een unieke betekenis (significance) te hebben op wereldniveau. Ook België heeft vijf collecties op het Register staan: het Archief Plantin Moretus in Antwerpen (2001), het archief Bibliotheca Corviniana (collectie verspreid over heel Europa, 2005), de Insolvente Boedelkamer in Antwerpen (2009), het Universiteitsarchief van Leuven (opname in 2013) en het Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine in Bergen (2013). Momenteel zijn kandidatuurdossiers rond gedigitaliseerde kranten uit de Eerste Wereldoorlog en rond archieven van Mariemont in behandeling.

Wat houdt deze oproep in?

Om de twee jaar kan ieder land twee dossiers inzenden. Een dossier kan echter ook gesteund of gedragen worden door twee of meerdere landen die het dossier mee kracht bijzetten – op het aantal landen dat een bepaald dossier steunt, staat geen beperking. Er moet wel een relevante link bestaan tussen het voorgedragen erfgoed en de landen die het dossier ondersteunen. Het indienen van een dossier gebeurt telkens in het even jaar, de selectie door het International Advisory Committee van het Memory of the World Programma in het oneven jaar.

Deze call houdt concreet in dat elke Vlaamse erfgoedinstelling of ‘memory institution’ (d.w.z. een archief, bibliotheek, museum, universiteit …) de eigen collectie of bepaald(e) document(en) mag voordragen ter nominatie voor het Internationale Register, als het van 'wereldbelang' wordt geacht. Dit geeft zichtbaarheid aan het voorgedragen erfgoed, zijn instelling en het Unesco-programma in Vlaanderen en België.

Langs Vlaamse kant zal in principe (minstens) één dossier worden geselecteerd, dat samen met een dossier vanuit het Frans- en Duitstalige Comité in het voorjaar van 2018 kan worden ingediend bij het Memory of the World Comité van Unesco in Parijs.

Op de website van FARO, het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld, vinden geïnteresseerden alle informatie en documenten voor het indienen van een kandidatuur voor het Memory of the World Register van Unesco.