Unesco erkent Famenne-Ardenne als Mondiaal Geopark

2018

Het geologische gebied Famenne-Ardenne is door Unesco erkend als Mondiaal Geopark voor de periode 2018-2022.

Natuurwetenschappen

Op 24 april 2018 is officieel bekendgemaakt dat Unesco het geologische gebied Famenne-Ardenne erkent als Mondiaal Geopark voor de periode 2018-2022. De twee Belgische Unesco Commissies – de Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO en de Vlaamse Unesco Commissie – hebben hun steun verleend aan de voorbereiding en de indiening van het erkenningsdossier.

Het Geopark Famenne-Ardenne is gelegen in Wallonië, in het zuiden van België. Het gebied heeft een oppervlakte van 911 km² en telt vandaag 70.000 inwoners. Het omvat de gemeentes Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin en Wellin.

De geologische formaties van het Geopark stammen uit het Paleozoïcum (541 tot 251 miljoen jaar geleden), een tijdperk waarin de mariene omgeving onder wisselende klimatologische omstandigheden zandsteen, kalksteen en klei afzette. Die afzettingen zijn geplooid tijdens de Hercynische gebergtevorming (295 miljoen jaar geleden) en vervolgens afgevlakt.

De titel “Mondiaal Geopark” is een label dat Unesco sinds 2015 toekent aan territoriale ruimtes die in internationaal verband belangrijk geologisch erfgoed bezitten en dat valoriseren. De erkenning heeft als doel geologische gebieden op duurzame wijze te ontwikkelen.

Het Geopark Famenne-Ardenne omvat de valleien van de rivieren de Lesse, de Lomme en de Ourthe. Het gaat om een gebied met een buitengewoon geologisch potentieel, zoals:

  • grotten en uitzonderlijke sites met kenmerken van karst die uniek zijn in Europa;
  • rotsen bestaande uit carbonaatgesteenten, eigen aan het paleoklimaat en het afzettingsmilieu in het Paleozoïcum;
  • landschappen waarvan de geomorfologie rechtstreeks de aard van de bodem weerspiegelt;
  • bodems die de ontwikkeling van een ruime biodiversiteit toelaten.

Het label ”Mondiaal Geopark” laat toe om het geologische gebied genaamd “Calestienne”, een smalle kalksteenstrook die zich over ongeveer 130 km uitstrekt in Zuid-België, op te waarderen en de toeristische activiteiten in de regio met 15 à 20% te verhogen.

Nuttige links:

https://www.geoparcfamenneardenne.be/nl/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/envi...