Uitwisselingen tussen Palestijnse en Vlaamse jongeren over kwaliteitsvol onderwijs

2018

Leerlingen uit Vlaanderen werkten maandenlang samen met Palestijnse jongeren rond de vraag wat kwaliteitsvol onderwijs is. De Vlaamse Unesco Commissie ondersteunt dit project actief, onder meer met een kortfilm die dit bijzondere project voorstelt.

Onderwijs

Drie met Unesco geassocieerde Vlaamse scholen namen de voorbije maanden deel aan het internationaal 'My Voice My School'-project. Dat is een initiatief van het VN-Agentschap voor Hulp aan de Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA). Het project brengt de noodzaak voor kwaliteitsvol onderwijs voor vluchtelingenkinderen in conflictgebieden onder de aandacht. Dankzij het project komen Palestijnse leerlingen in Gaza en Syrië in contact met leerlingen in het buitenland.

Dialoog over kwaliteitsvol onderwijs

De Vlaamse scholen werkten gedurende 12 weken aan een gezamenlijk project met partnerscholen in Gaza en Syrië rond wat het voor hen betekent goed onderwijs te krijgen. Er waren drie virtuele uitwisselingen zodat de Vlaamse en Palestijnse kinderen elkaar en hun situatie beter konden leren kennen.

Een van de drie deelnemende Vlaamse scholen was een lagere school – een primeur. Daarvoor is een nieuw curriculum uitgewerkt waardoor ook andere lagere scholen over de hele wereld in de toekomst kunnen deelnemen aan het project.

Als coördinator van het netwerk van met Unesco geassocieerde scholen (ASPnet) in Vlaanderen steunde de Vlaamse Unesco Commissie dit project actief. Inzetten op de realisatie van Duurzaam ontwikkelingsdoel 4 (SDG4) in (post-)conflictlanden is een prioriteit in het Beleids- en Werkprogramma van de Unesco Commissie. Zodoende levert de Commissie een bijdrage tot Unesco’s leidende rol binnen de VN inzake 'Education 2030' (de internationale ontwikkelingsagenda om tegen 2030 iedereen kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden) en tot de algemene missie van Unesco voor duurzame vrede.

Hoe de leerlingen het project beleefden

De Vlaamse Unesco Commissie presenteert een kortfilm die een impressie geeft van de manier waarop leerlingen het project beleefden. Tevens beklemtoont ze het belang van onderwijs voor de ontwikkeling van kinderen en de noodzaak om te blijven investeren in onderwijs voor jongeren in (post-)conflictgebieden.

Vlaanderen verleent al jaren steun aan het algemeen budget van UNRWA voor levensnoodzakelijke dienstverlening aan 1,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen op vlak van voedselhulp, gezondheidszorg en onderwijs. Dit is niet alleen een humanitaire noodzaak, maar draagt ook bij tot meer stabiliteit in het Midden-Oosten. Bij de ondertekening van een nieuw samenwerkingsakkoord in juni 2016 polste de Commissaris-generaal van UNRWA naar de mogelijkheid om een uitwisseling op te zetten met Vlaamse scholen zodat de Palestijnse kinderen hun internationaal isolement kunnen doorbreken.

Minister-president Geert Bourgeois maakte hiertoe een aanvullend budget vrij van EUR 40.000. Daarmee konden drie scholen instappen in het 'My Voice My School'-project en was het mogelijk om een curriculum voor lagere scholen te ontwikkelen. Voordien stond het project enkel open voor middelbare scholen in Europa en de Verenigde Staten.

Wie na het bekijken van de kortfilm, die in drie talen (N-F-E) is uitgegeven, nog meer over het project wil zien, verwijzen we graag naar onderstaande links.

Het project kwam aan bod in Karrewiet, het jeugdjournaal van de VRT:

Ook het VRT-journaal besteedde aandacht aan het project: