Uitreiking van de Belgische beurzen L’Oréal-Unesco For Women in Science

2017

Drie veelbelovende jonge onderzoeksters kunnen hun doctoraat aanvatten dankzij de beurs.

Natuurwetenschappen

De Belgische beurzen L’Oréal-Unesco For Women in Science van 2017 gaan naar drie jonge, talentvolle en veelbelovende onderzoeksters in het domein van de biowetenschappen: Aurélie de Groote (ULB), Mieke Metzemaekers (KULeuven) en Emmanuelle Wilhem (UCL). De beurzen zijn uitgereikt tijdens een ceremonie op 5 oktober 2017 in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo.

Elke laureate krijgt een subsidie van 60 000 euro, verspreid over twee jaar, waarmee zij haar doctoraat kan beginnen. In 10 jaar tijd zijn er al 18 Belgische L'Oréal-Unesco-beurzen toegekend.

De Belgische L'Oréal-Unesco-beurzen

De Belgische beurzen L’Oréal-Unesco For Women in Science die onder de auspiciën van het Fond de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) uitgereikt worden, vormen het nationale luik van het programma L’Oréal-Unesco For Women in Science. De in 2007 gecreëerde Belgische beurzen worden om de twee jaar uitgereikt aan drie jonge vrouwen om de uitmuntendheid van hun onderzoek, hun inzet en hun doorzettingsvermogen op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek te bekronen.

De Belgische L'Oréal-Unesco-beurzen worden uitgereikt door een jury van eminente wetenschappers, voorgezeten door Professor Christine Van Broeckhoven, Laureate 2006 voor Europa van de prijs L’Oréal-Unesco For Women in Science.

Sinds 2001 zijn 2 820 uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers uit 115 landen gesteund door de L'Oréal Foundation en Unesco. Onder hen werden 97 laureates beloond voor de uitmuntendheid van hun wetenschappelijk werk. Twee daarvan werden zelfs uitgeroepen tot Nobelprijswinnaars. Maar het programma steunt ook 2 700 veelbelovende jongedames uit 45 landen over heel de wereld, tijdens een sleutelmoment in hun carrière, bijvoorbeeld tijdens hun thesis of postdoctoraat. Zij belichamen de toekomst van de wetenschap. In 2017 werden 275 beurzen toegekend op een aantal van 9 000 aanvragen wereldwijd, waaronder 3 in België.

Het For Women in Science programma is in 1998 opgericht door L'Oréal en Unesco om de belangrijke rol van vrouwen binnen de wetenschap te promoten. Het is bekend dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de wetenschappelijke wereld. Met het programma hopen de initiatiefnemers om jonge vrouwen warm te maken voor een wetenschappelijke loopbaan.

De laureates

Aurélie De Groote, gediplomeerd in biochemie en moleculaire en cellulaire biologie (ULB)

Meer inzicht verwerven in onze beslissingen en gedragingen die gemotiveerd worden door een beloning.

De circulatie van informatie in de hersenen is extreem complex. Hoewel wetenschappers bepaalde verbindingen tussen diverse neurologische structuren al heel goed begrijpen, blijven andere geheimzinnig en zelfs verrassend. Dat geldt ook voor het striatum. Het onderzoek van Aurélie De Groote is fundamenteel van aard. Wat zij eruit leert, kan echter ook bijdragen tot heel concrete toepassingen, zoals de behandeling van mensen met een verslaving.

Mieke Metzemaekers, onderzoekster aan het Rega Instituut (KULeuven)

Begrijpen waarom en hoe ons immuunsysteem zich verzet.

Chemokines zijn kleine proteïnen die een rol spelen in een hele reeks moleculaire reacties in ons organisme. Ze controleren de migratie en de positionering van de immuuncellen in het organisme. Het doel van dit doctoraat is inzicht te verwerven in de betrokken mechanismen en het identificeren en kwantificeren van chemokines die mutaties ondergingen en geleid hebben tot een verstoring van het immuunsysteem.

Emmanuelle Wilhelm, gediplomeerd in de geneeskunde en onderzoekster aan het Instituut voor Neurowetenschappen van de Université Catholique de Louvain (UCL)

Beter begrijpen welke dwarswegen van de hersenen betrokken zijn bij de motoriek.

Zelfs de kleinste bewegingen zijn het gevolg van intense informatie-uitwisselingen in onze hersenen. Sommige informatie is bedoeld om een motorische actie te starten of aan te houden. Andere informatie werkt dan weer als een rem. Via dit fundamentele onderzoek wil Emmanuelle Wilhelm een beter inzicht krijgen in bepaalde fundamentele mechanismen in de hersenen die aan de basis liggen van de voorbereiding van een actie.