Twintig jaar samenwerking tussen Unesco en Vlaanderen

2018

In het voorjaar van 1998 is het eerste samenwerkingsakkoord tussen Unesco en de Vlaamse Gemeenschap ondertekend. Die samenwerking is op 7 maart 2018 feestelijk gevierd in Parijs, in aanwezigheid van verschillende prominenten.

Algemeen

Op 7 maart 2018 had in Parijs een feestelijke receptie plaats ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de samenwerking tussen Unesco en Vlaanderen. In aanwezigheid van de Belgische Vertegenwoordigingen bij Unesco, onder wie Ambassadeur Schittecatte, en van Prof. Dr. Marc Vervenne, voorzitter van de Vlaamse Unesco Commissie, verwelkomde initiatiefnemer Dries Willems, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij Unesco, de talrijke genodigden in het hoofdkantoor van Unesco op de Place de Fontenoy, vlakbij de Eifeltoren. Onder de gasten bevonden zich verschillende ambassadeurs van lidstaten, onder meer de Verenigde Staten, China, Duitsland, Israël, Palestina, Burundi en een aantal andere landen. De ambassadeur van de Europese Unie nam eveneens deel. Tevens was een sterke delegatie aanwezig van directeurs en medewerkers van diverse sectoren binnen Unesco.

In zijn openingstoespraak herinnerde de heer Willems aan het afsluiten van het eerste samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Unesco. Toenmalige directeur-generaal Federico Mayor van Unesco en minister-president van de Vlaamse regering Luc Van den Brande ondertekenden die overeenkomst op 6 maart 1998. Sindsdien heeft zich een hecht partnerschap ontwikkeld, dat geleid heeft tot de oprichting van twee Trustfondsen ter ondersteuning van programma’s en projecten op de gebieden van erfgoed en natuurwetenschappen. De heer Willems wees verder op het zeer succesrijke stagefinancieringsprogramma dat door de Vlaamse regering wordt gefinancierd. Verschillende stagiairs namen deel aan de viering.

De heer Jean-Yves Le Saux, directeur van het Bureau voor Strategische Planning van Unesco, nam vervolgens het woord. Hij beklemtoonde de waarde die Unesco hecht aan de unieke samenwerking met Vlaanderen en drukte zijn erkentelijkheid uit ten aanzien van de Vlaamse regering en haar Vertegenwoordiging voor de inspanningen die zij daartoe hebben geleverd in de afgelopen 20 jaar, en blijven leveren.

Tot slot belichtte Prof. Dr. Marc Vervenne, voorzitter van de Vlaamse Unesco Commissie (VUC), de rol die nationale commissies spelen in de landelijke verwezenlijking van het programma van Unesco. Hij ging nader in op het belang en de waarde van deze VN-organisatie in de hedendaagse mondiale samenleving, die door verschillende conflicthaarden in haar samenhang wordt bedreigd. Aan de hand van concrete voorbeelden – zoals het recente UNRWA-project ‘My Voice My School’, waar ASPnet-scholen in Vlaanderen intens aan meewerkten – gaf hij aan hoe de VUC zich inspant om bij te dragen aan vredesopbouw, waar Unesco voor staat, en hoe zij mee gestalte geeft aan de samenwerking tussen Unesco en Vlaanderen. Verder beklemtoonde hij het belang van de academische netwerken, onder meer het Unesco – L’Oréal programma ‘For Women in Science’ en de Unesco Leerstoelen, twee actiedomeinen waar de VUC intens aan meewerkt.

Tijdens de feestelijke receptie konden de genodigden genieten van een selectie van Belgische artisanale bieren. Dat aanbod paste in het kader van de inschrijving in 2006 van de ‘Biercultuur van België’ op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.