Schrijfwedstrijd: Einde van de Democratie?

2018

De Vereniging voor Internationale Relaties organiseert een essaywedstrijd met als thema “Einde van de Democratie?”. De hoofdprijs? 2500 euro!

Sociale en Menswetenschappen

De Vereniging voor Internationale Relaties (VIRA) is een vzw die optreedt als forum voor debat en getuigenissen uit de praktijk over diverse vraagstukken van geopolitieke aard. De deelnemers van het forum zijn allerlei actoren uit de civiele samenleving, zoals academici, diplomaten, journalisten, beleidsmedewerkers en internationale ambtenaren.

In de huidige geglobaliseerde samenleving komt de democratie steeds meer onder druk te staan. De politieke systemen lijken niet over de wendbaarheid en snelheid te beschikken die vereist is om mondiale problemen, zoals terrorisme en klimaatopwarming, aan te pakken. Bovendien zorgen fake news en extreem gedachtegoed voor de afbrokkeling van het vertrouwen in de democratische staat. Is het einde van het huidige politieke systeem nabij? Of zijn er mogelijkheden om het te versterken?

De organisatie wil jongeren de kans geven om hun stem te laten horen in debatten over internationale politiek. De schrijfwedstrijd richt zich op personen die op 31 december 2017 de leeftijd van 32 nog niet bereikt hadden. Verder hoeven de deelnemers geen ervaring te hebben op het politieke niveau of een academische achtergrond te bezitten. Een gezonde dosis interesse en bezorgdheid om wat er in onze maatschappij gebeurt zijn voldoende.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij in een essay van maximaal 2000 woorden het thema “Einde van de democratie?” vanuit een zelfgekozen invalshoek behandelen. Het essay is in het Nederlands geschreven. Een relevante bibliografie en een kort cv van de auteur maken integraal deel uit van het ingediende dossier.

De inzendingen worden vóór 1 juni 2018 ingewacht via vira@mail.org . Vervolgens zal een gerenommeerde jury de ingediende essays beoordelen op wetenschappelijk en redactionele kwaliteit, originaliteit en relevantie. In de jury zetelen de heer Johan Verbeke, directeur-generaal van het Egmont Instituut, prof. Luc Huyse, emeritus hoogleraar van de KU Leuven, en de heer Rik Van Cauwelaert, journalist-columnist. Vóór 1 juli 2018 wordt de shortlist van de tien genomineerden bekend gemaakt. Midden juli wordt de winnaar gelauwerd.

De hoofdprijs bedraagt 2500 euro; de tweede en derde gerangschikte kandidaat ontvangen respectievelijk 500 en 250 euro.

Hebt u altijd al eens uw stem willen laten horen in het geopolitieke debat en bezit u over een portie schrijftalent? Surf dan zeker naar http://www.vira-org.be/nieuws/vira-schrijfwedstrijd-2018/ voor alle informatie.