Prijs voor persvrijheid toegekend aan Egyptische fotojournalist

2018

De Egyptische fotojournalist Shawkan, die sinds 2013 is opgesloten, is de laureaat van de Unesco/Guillermo Cano Prijs voor Persvrijheid 2018.

Communicatie en Informatie

De Egyptische fotojournalist Mahmoud Abu Zeid, bekend als Shawkan, krijgt dit jaar de Unesco/Guillermo Cano Prijs voor Persvrijheid. Shawkan zit sinds 14 augustus 2013 in de gevangenis. Hij is gearresteerd tijdens een betoging op het Rabaa Al-Adawiya-plein in Caïro. Begin 2017 vroeg de openbare aanklager in zijn zaak om de doodstraf. De VN-werkgroep inzake Willekeurige Detenties heeft de arrestatie en detentie van Shawkan gekwalificeerd als willekeurig en in strijd met de rechten en vrijheden die worden gewaarborgd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en door het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.

“De keuze voor Mahmoud Abu Zeid is een eerbetoon aan zijn moed, weerstand en toewijding aan de vrijheid van meningsuiting”, zegt Maria Ressa, voorzitter van de internationale jury die de laureaat selecteerde.

De Prijs wordt op 2 mei 2018 uitgereikt in Ghana, als onderdeel van de viering van de Werelddag van de Persvrijheid. Het thema dit jaar is 'Media, justitie en de rechtsstaat: het tegenwicht van de macht'.

Ook in ons land wordt de Werelddag van de Persvrijheid georganiseerd. Op 3 mei 2018 vindt Difference Day plaats in BOZAR in Brussel. Dit evenement is een dag van debatten, sprekers, films en tentoonstellingen over de uitdagingen voor de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. De Vlaamse Unesco Commissie ondersteunt dit belangrijke evenement financieel. Samen met haar zustercommissie, de Commission belge francophone et germanophone, verleent zij het patroonschap aan Difference Day, die eveneens de erkenning geniet van Unesco bij monde van Directeur-generaal mevrouw Audrey Azoulay.

De Unesco/Guillermo Cano Prijs voor Persvrijheid eert een persoon, organisatie of instelling die een uitstekende bijdrage heeft geleverd aan de verdediging of promotie van persvrijheid, vooral als dat gebeurde in gevaarlijke omstandigheden. Hij is vernoemd naar Guillermo Cano Isaza, de Colombiaanse journalist die op 17 december 1986 vermoord is vóór het kantoor van zijn krant El Espectador in Bogota.