Peace Village Mesen: jongerenproject '18 in 18'

2018

'Peace Village Mesen' organiseerde in het kader van vredeseducatie een internationale jongerenbijeenkomst naar aanleiding van de herdenking in 2018 van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Algemeen

Matti Vandemaele, directeur van Peace Village Mesen, en zijn team hebben het gedurfde initiatief genomen om 100 jaar na het beëindigen van de ‘Groote Oorlog’ het internationaal jongerenproject '18 in 18' te organiseren. Daarbij konden zij ook rekenen op de inhoudelijk inbreng en logistieke steun van de projectpartners Tumult VZW, Memorial Museum Passendaele 1917, Museum aan de IJzer, Plugsteert 14-18 Experience, Cel Oorlog en Vrede van de Provincie West-Vlaanderen, War Heritage Institute en Bijzonder comité voor herinneringseducatie.

Doel van het project was om 112 jongeren geselecteerd uit de 56 landen die betrokken waren in de Eerste Wereldoorlog samen te brengen in Mesen (Ieper). Voor elk land zocht men telkens een meisje en een jongen die in 2018 achttien zijn. De organisator is er uiteindelijk in geslaagd 85 jonge mensen uit 45 landen naar Mesen te laten overkomen. Helaas zijn enkele deelnemers uit Afrika niet kunnen vertrekken in hun thuisland vanwege visaproblemen.

Met de financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en de Nationale Loterij is dit zinvolle project succesvol uitgevoerd. Van 24 tot 29 augustus 2018 hebben deze groep 18-jarigen in Peace Village samen geleefd en gedacht, en elkaars eigenheid en cultuur beter leren kennen. In ateliers, tijdens sitebezoeken in de Ieperse frontstreek en in groepsdebat hebben ze ideeën verzameld voor de opstelling van een vredesboodschap. Die boodschap hebben ze op dinsdag 28 augustus 2018 aan een grote groep personaliteiten en experts werkzaam op het gebied van vredeseductie op ludieke wijze voorgesteld.

Na de toelichting van het project door directeur Matti Vandemaele en het opvoeren door de jongeren van enkele creatieve scènes die de absurditeit van geweld en oorlog evoceerden, hebben ze hun vredesboodschap voorgelezen.

Ter afronding van de bijeenkomst hebben vier sprekers hun overwegingen gedeeld met het publiek en met het internationale gezelschap van deelnemende jongeren in het bijzonder. Naast Provincieraadslid Myriam Vanlerberghe, Kamervoorzitter Siegfried Bracke en Federaal Minister Sophie Wilmès heeft Voorzitter Marc Vervenne namens de Vlaamse Unesco Commissie gesproken. Hij beklemtoonde het belang van deze internationale jongerenbijeenkomst in het moeizame proces van de verwerkelijking van de ogenschijnlijke utopie van vrede onder mensen en naties. Hij ontwikkelde daarvoor de kernidee van Unesco dat ware vrede in de eerste plaats moet worden opgebouwd in de hoofden van mensen.