Nieuw Algemeen Secretaris

2018

Op 17 mei 2018 is de heer Lukas Van Damme aangetreden als Algemeen secretaris van de Vlaamse Unesco Commissie. Hij volgt mevrouw Eva Haeverans op.

Algemeen

Voormalig Algemeen Secretaris Eva Haeverans draagt de fakkel over aan Lukas Van Damme, die vanaf 17 mei 2018 de dagelijkse werking van de Vlaamse Unesco Commissie op zich neemt. Lukas was sinds oktober 2014 Adjunct Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in het Verenigd Koninkrijk. Hij is goed vertrouwd met Europese zaken alsook met Unesco-gerelateerde onderwerpen. Zo zette hij in de afgelopen jaren diverse culturele en academische initiatieven op, veelal in samenwerking met Vlaamse partners.

De voorzitter, vicevoorzitter en leden van de Vlaamse Unesco Commissie zijn Eva erkentelijk voor haar competente en toegewijde inzet tijdens haar mandaatperiode. We wensen haar alle goeds toe en ook succes in haar nieuwe taken. Graag verwelkomen we Lukas als nieuwe Algemeen Secretaris. Vol vertrouwen kijken we uit naar een inspirerende samenwerking.