Gezocht: kandidaten voor de UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education

2018

Unesco bekroont initiatieven die een bijzondere bijdrage leveren aan het bevorderen van onderwijskansen voor meisjes en vrouwen.

Onderwijs

In 2015 is de UNESCO Prijs voor Meisjes- en Vrouwenonderwijs opgericht. Elk jaar worden unieke en inspirerende praktijken, die gericht zijn op het onderrichten van meisjes en vrouwen, beloond met een erkenning en een mooie som geld. De limietdatum voor nominaties is 11 mei 2018.

Selectiecriteria

Zowel individuen als instituties en organisaties kunnen in aanmerking komen voor de genoemde Prijs. Kandidaten moeten aantonen dat ze op een vernieuwende en ingrijpende manier een impact hebben gehad op de toegang tot onderwijs voor meisjes en vrouwen. Dit betekent dat zij een mentaliteitsverandering en cultuuromslag hebben bewerkt met betrekking tot gendergelijkheid, of een stijging in de onderwijsparticipatie van meisjes en vrouwen hebben bevorderd.

De manier waarop die uitzonderlijke verbetering tot stand komt, kan van velerlei aard zijn. Het gaat om methodologie, het gebruik van bepaalde kanalen of het lanceren van nieuwe thema’s.

Ten slotte moeten de genomineerde kandidaten aantonen dat ze stappen hebben ondernomen om het project duurzaam te maken, zodat hun werk een blijvende impact heeft op de samenleving en het onderwijsniveau van vrouwen in het bijzonder.

Nomineren

Nominaties kunnen geïnitieerd worden door individuen, instituties of organisatie. Elke nominatie moet worden voorgelegd aan de nationale Unesco Commissie, aan de Permanente Vertegenwoordiging of aan een ngo in officieel partnerschap met Unesco. In het geval van kandidaten uit de Vlaamse Gemeenschap in België treedt in eerste instantie de Vlaamse Unesco Commissie op.

Een internationale jury beoordeelt de nominaties in juni en juli 2018; in september 2018 worden de namen van twee genomineerden bekend ; in oktober tenslotte, de maand waarin de Internationale Meisjesdag (11 oktober 2018) plaatsvindt, zal de prijsuitreiking en ceremonie plaatshebben in het Hoofdkantoor van Unesco te Parijs.

Kent u mogelijke kandidaten die voor deze erkenning in aanmerking komen? Of u leidt een project dat sterk inzet op vrouwenonderwijs? Laat het de Vlaamse Unesco Commissie dan zeker weten via jan.delrue@vlaanderen.be zodat wij uw nominatie kunnen bekijken. Om de kandidaten grondig door te kunnen nemen en voldoende aandacht aan elke vraag te schenken, verzoeken wij u ons te informeren vóór zaterdag 5 mei 2018.

Prijs

De twee genomineerden ontvangen elk USD 50 000, wat ongeveer overeenkomt met € 40 500. Dat bedrag dient om individuen, instituten en organisaties een extra duw in de rug te geven. Vooral de internationale erkenning valt niet te onderschatten. Het gebeurt niet zelden dat een genomineerde navolging krijgt in diverse landen.