Filosofie in het onderwijs

2018

Nieuwe website helpt scholen om aan de slag te gaan met filosofie.

Onderwijs Sociale en Menswetenschappen

VEFO – het Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs – lanceerde een nieuwe website: www.filosofieonderwijs.be. Deze website kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Unesco Commissie.

VEFO pleit voor meer filosofie en filosoferen in het onderwijs (basis- en secundair onderwijs en lerarenopleidingen). De nieuwe website biedt onder meer informatie over visie, doelstellingen, activiteiten en realisaties van VEFO. Bezoekers van de website vinden er ook lesmateriaal en verwijzingen naar literatuur, aankondigingen van studiedagen en opleidingen, en nieuws over filosofieonderwijs.

De Vlaamse Unesco Commissie steunt VEFO vanuit haar meerjarendoelstelling om bij te dragen tot het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs. Op internationaal niveau vervult Unesco een voortrekkersrol op dit gebied. De Organisatie coördineert de inspanningen ter verwezenlijking van Duurzaam ontwikkelingsdoel 4 (SDG 4): tegen 2030 moet iedereen kunnen genieten van kwaliteitsvol onderwijs.

Unesco is al geruime tijd pleitbezorger van het belang van filosofie en de waarde van filosoferen in het onderwijs, zeker in een wereldwijde samenleving waar kritisch en evenwichtig denken vaak ver te zoeken is. Om dit onder de aandacht te brengen, coördineert de Organisatie jaarlijks de viering van de Wereldfilosofiedag op de derde donderdag van november.