België in Uitvoerende Raad Intergouvernementele Oceanografische Commissie

2017

België is in de Algemene Vergadering van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) herkozen voor een nieuw tweejarig mandaat in de Uitvoerende Raad. Deze verkiezing erkent de Vlaamse expertise inzake mariene wetenschappen.

Natuurwetenschappen

Binnen kiesgroep 1 waren er 11 kandidaten voor 8 plaatsen: naast België waren dit Canada, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Al deze landen voerden actief campagne. Het is dan ook een mooie verdienste dat België werd herkozen. De verkiezing van België honoreert de uitstekende reputatie van België en Vlaanderen bij de IOC die steunt op jarenlange expertise en financiële ondersteuning. België/Vlaanderen werd tijdens de vergadering ook uitgebreid bedankt voor de steun die het aan IOC verleent.

Vlaanderen is veruit de grootste bilaterale donor van de IOC, steunt via het Wetenschappelijk Unesco Trustfonds projecten van IOC en huisvest bovendien het IODE Project Office in Oostende. Dit projectkantoor kadert binnen het International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE) programma van IOC. Het UNESCO/IOC Project Office for IODE is wereldwijd het belangrijkste opleidingscentrum van het IODE-programma. Het projectkantoor werd mee mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse Regering en is gehuisvest op de InnovOcean site in Oostende.

Tijdens deze vergadering werd ook het Global Ocean Science Report voorgesteld dat eerder op World Oceans Day op 8 juni tijdens de Oceanen Conferentie van de VN te New York werd gelanceerd. Het is een rapport dat voor het eerst de capaciteit rond oceaanonderzoek wereldwijd in kaart brengt. Het werd opgesteld met medewerking van prof. dr. Jan Mees, algemeen directeur van het VLIZ. Het omvat een aantal sprekende tabellen, zoals over het aantal oceaanonderzoekers per capita, dat in België (in casu Vlaanderen) na Noorwegen het hoogste is van alle vergeleken landen.