Welkom op unesco.be, de portaalsite die u wegwijs maakt in het Unesco-landschap in België.


Unesco draagt bij tot het opbouwen van vrede, het bestrijden van armoede, het stimuleren van duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie & informatie. De Organisatie besteedt in al haar programma's bijzondere aandacht aan Afrika en gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Al haar activiteiten zijn geworteld in de principes van de mensenrechten. 

 

Om haar doelstellingen te realiseren, werkt Unesco samen met verschillende partners in haar 195 lidstaten. Deze website stelt de organisaties en instanties in België voor die op allerlei terreinen en manieren een bijdrage leveren aan het werk en de objectieven van Unesco.